Termeni si conditii

1. DEFINIȚII
2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
3. COMANDA
4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
5. MODALITATEA DE LIVRARE
6. MODALITATEA DE PLATĂ
7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR
8. DREPTUL DE RETRAGERE
9. PUBLICITATE
10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
11. RASPUNDERE GWS
12. GARANȚII
13. FORȚA MAJORĂ
14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
17. COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)
18. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

1. DEFINIȚII

GLOBAL WELLNESS SYSTEM SRL este societatea care administrează domeniul www.gwsconcept.ro și subdomeniile acestuia (numit in continuare "SITE"). GLOBAL WELLNESS SYSTEM SRL, denumită în continuare “GWS” societate organizată în baza legii romane,  cu sediul social în orasul Voluntari, Strada Drumul Negru nr. 36A, judet Ilfov, și cu birourile (Punct de Lucru) în București, Strada Economu Cezarescu nr.31B, sector 6, având codul de înregistrare fiscala RO32950963, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/825/20.03.2014, telefon: 031/226.1200 sau 031/226.1201

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către un angajat/colaborator GWS prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al GWS UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de catre GWS într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care GWS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la GWS, sau alte date privilegiate ale acesteia.

PRODUSE și SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în COMANDĂ, care urmează a fi furnizate de către GWS, CLIENTULUI ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la CONȚINUT-ul SITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către GWS (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent intre GWS și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT: persoana fizică sau juridică sau orice entitate juridică care iși face un CONT în SITE și efectuează o COMANDĂ.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite GWS intentția sa de a achiziționa PRODUSE și SERVICII de pe SITE. Rezervarea unui PRODUS accesând SITE-ul nu reprezintă o COMANDĂ.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de catre GWS, prin care GWS este de acord să livreze CLIENTULUI PRODUSE și SERVICII, iar CLINETUL este de acord să efectueze plata acestora.

CONTRACT LA DISTANTA: reprezinta comanda CLIENTULUI care este confirmata de GWS, fiind acceptate implicit specificatiile produsului si/sau serviciului

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui PRODUS și/sau SERVICIU de către GWS CLIENTULUI, indiferent de modalitatea de livrare.

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), asupra PRODUSELOR si/sau SERVICIILOR, promotiilor desfasurate de catre GWS intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea GWS cu referire la informatiile continute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii GWS.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenii și conditiile de utilizare urmatoare. 

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR și/sau a SERVICIILOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea GWS, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare si au caracter informative, putand fi modificate de catre GWS fara o anuntare prealabila. Descrierea unor PRODUSE si/sau SERVICII poate fi incomplete din lipsa spatiului necesar, dar GWS intelege sa transmita cele mai importante informatii despre folosirea acestora.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Accesul în vederea efectuării unei COMENZII îi este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR.
Pentru motive justificate GWS iși rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe SITE, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel GWS. În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa GWS, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care GWS își derulează operațiunile pe SITE.

GWS nu consideră în nici un moment o COMANDA neconfirmată de catre GWS ca având valoarea unui CONTRACT.

Notificarea primită de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII are rol de informare și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, GWS iși rezervă dreptul de a modifica cantitatea PRODUSE și/sau SERVICIILOR din COMANDĂ. Dacă modificăm cantitatea de PRODUSE și/sau SERVICII din COMANDĂ,  vom anunța CLIENTUL la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția GWS la efectuarea COMENZII ți vom returna suma achitată.

CONTRACTUL se consideră încheiat între GWS și CLIENT în momentul primirii de către CLIENT de la GWS, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau telefonic a notificării de confirmare a COMENZII. Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către GWS.

Pentru COMENZILE ce urmează a fi ridicate de la sedul GWS, prețurile și rezervările PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea COMENZII de către CLIENT.

Documentul și informațiile puse la dispozitie de catre GWS pe SITE vor sta la baza CONTRACTULUI astfel încheiat. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII.

3. COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automată a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că GWS poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de GWS, în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI.

GWS poate anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul plății online;
 2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de catre GWS, în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către CLIENT, pe SITE sunt incomplete și/sau incorecte.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Toate prețurile aferente PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR prezentate pe SITE sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În cazul plăților online GWS nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL.

Prețul poate fi modificat de către GWS, în orice moment, fără preaviz.

GWS atenționează asupra faptului că exista cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, GWS va informa CLIENTUL asupra prețului corect.

5. MODALITATEA DE LIVRARE

PRODUSUL va fi livrat CLIENTULUI în sistem de curierat door-to-door către CLIENT sau poate fi ridicat direct de la sediu GWS, conform opțiunii CLIENTULUI. În cazul opțiunii de curierat door-to-door, transportul se va adăuga la comandă, în funcție de greutatea coletului și aria de acoperire a curierului.

GWS va asigura ambalarea corespunzătoare a PRODUSELOR și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare.

În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauza că PRODUSUL nu este diponibil, GWS va informa CLIENTUL despre aceasta situație. GWS poate livra CLIENTULUI un PRODUS similar având același preț, în situația în care PRODUSUL solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul CLIENTULUI.

Detaliile de livrare a PRODUSELOR/SERVICIILOR incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea GWS, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

6. MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDĂ. GWS va emite către CLIENT o factură-proformă pentru PRODUSELE și SERVICIILE ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente COMENZII, CLIENTULUI ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din CONTUL sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei COMENZI, existente in CONT.

In cazul in care un PRODUS si/sau SERVICIU comandat de catre CLIENT, nu poate fi livrat de catre GWS, acesta din urma va informa CLIENTUL asupra acestui fapt si va returna in contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI si/sau SERVICIULUI, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care GWS a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care CLIENTUL si-a exprimat in mod expres intentia de retragere din CONTRACT

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat de către GWS și CLIENT diferit, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea CLIENTULUI în locația indicată în COMANDĂ (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate la sediul GWS).

 8. DREPTUL DE RETRAGERE

Potivit legislatiei în vigoare, CLIENTUL își poate exercita dreptul de retragere din CONTRACT în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a PRODUSELOR.

Suma va fi returnată după cum urmează:            

 1. pentru COMENZILE achitate cu Card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 2. pentru COMENZILE achitate cu OP / Ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar;

GWS va putea amâna rambursarea sumei până la primirea PRODUSELOR vândute.

GWS își rezervă dreptul de a diminua sumele rambursate CLIENTULUI cu valoarea care rezultă din manipularea PRODUSELOR, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționalității PRODUSELOR.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din CONTRACT următoarele:

 1. furnizarea de PRODUSE care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 2. furnizarea de PRODUSE sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către CLIENT;

9. PUBLICITATE

NEWSLETTERELE GWS sunt transmise de către GWS sau prin intermediul partenerilor specializați și agreați de GWS. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, CLIENTUL își crează un CONT pe SITE, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de NEWSLETTERE. Opțiunea cu privire la acordul exprimat de către CLIENT, poate fi modificată în orice moment.

Renunțarea la primirea NEWSLETTERE-lor de către CLIENT sau UTILIZATOR se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui NEWSLETTER.

Renunțarea la primirea NEWSLETTERE-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

GWS poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea COMENZII, cu informarea CLIENTULUI, nefiind necesar acordul acestuia. 

GWS va fi întotdeauna responsabil față de CLIENT pentru toate obligațiile contractuale.

11. RASPUNDERE GWS

GWS nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către GWS a oricărei din obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezultă din utilizarea PRODUSELOR și SERVICIILOR după livrare și, în special pentru pierderea acestora.

12. GARANȚII

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

13. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între GWS și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CONȚINUTUL, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau continut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusivă a GWS, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

CLIENTULUI/UTILIZATORULUI nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decat cel original intenționat de GWS, includerea oricărui CONȚINUT în afara SITE-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al GWS asupra CONȚINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, decât cu acordul scris expres al GWS.

Orice CONȚINUT la care CLIENTUL/ UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid incheiat între GWS și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea GWS cu referire la acel CONȚINUT.

CLIENTUL/ UTILIZATORUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUTUL numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care GWS conferă CLIENTULUI / UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit CONȚINUT, la care CLIENTUL / UTILIZATORUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor CONȚINUTURI definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor CONȚINUTURI pe SITE sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea GWS pentru respectivul CLIENT/UTILIZATOR sau oricare alt terț care are/obține acces la acest CONȚINUT transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui CONȚINUT, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către CLIENTsau UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea GWS și/sau al angajatului/prepusului GWS care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Global Wellness System S.R.L a fost înscrisă în registrul de evidență al prelucrărilor de date cu caracter personal la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub Nr. 36129.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, GWS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termenilor și Condițiilor prezentului SITE ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declară și acceptă necondiționat că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a GWS și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea GWS și a terților cu care GWS are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate GWS;
 • participarea la concursuri, promoții;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
 • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
 • cercetări de piață;
 • urmărirea datelor de vânzări.

GWS nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului său fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. 

Informațiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul GWS.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa GLOBAL WELLNESS SYSTEM SRL, orașul Voluntari, Strada Drumul Negru nr. 36A, judet Ilfov, UTILIZATORII/CLIENȚII  își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să intervină asupra datelor transmise; 
- să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară. 

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro

Incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul").

 „Global Wellness System ” prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza informatii specifice  activitatii „Global Wellness System ”, in scopuri de informare si transmitere de stiri/ noutati/invitatii la evenimente !

In situatia in care nu mai doriti/ nu mai sunteti interesati sa primiti informatii, newslettere sau orice tip de comunicare din partea noastra, va rugam sa transmiteti o solicitare de DEZABONARE la adresa de e-mail office@gwsconcept.ro .

De asemenea, pentru asistenta sau orice alte informatii legate de acest subiect ne puteti contacta oricand si solicita mai multe detalii la adresa de e-mail: office@gwsconcept.ro !

Fiecare utilizator care accesează site-ul nostru trebuie să fie corect informat în legătură cu modul de colectare și folosire a datelor personale. În această secțiune vei afla ce date colectăm de la tine, cum le folosim, dar și care sunt drepturile tale.

Pentru început, trebuie să știi că datele personale se referă la orice informație care poate duce la identificarea utilizatorului - nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și/sau orice identificator online obținut prin cookie-uri.

Pentru ca datele tale să fie colectate în conformitate cu noua lege privind protecția datelor, te anunțăm că am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să fii de acord să ne oferi informațiile de mai sus în deplină cunoștință de cauză. 

În conformitate cu noile reguli europene de protecție a datelor cu caracter personal, ai dreptul să soliciți prin email toate datele personale pe care le avem despre tine, dar și să ne ceri să eliminăm aceste date de pe site-ul nostru. În plus, responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email office@gwsconcept.ro.

Solicitare date personale
Te rugăm să ne trimiți email in acest sens pe adresa noastra office@gwsconcept.ro. Vei primi de la noi un email de confirmare, pentru a ne asigura că tu ești proprietarul datelor solicitate, dupa care ti le putem livra.

Solicitare ștergerea datelor personale
Te rugăm să ne trimiți email in acest sens pe adresa noastra office@gwsconcept.ro.  Vei primi de la noi un email de confirmare, pentru a ne asigura că tu ești proprietarul datelor solicitate., dupa care le vom sterge.

Protecția datelor tale
Siguranța datelor tale este o prioritate pentru noi. Folosim informațiile tale personale cu scopul de a-ți trimite direct în casuța ta de email newslettere legate de produsele si servicile noastre, dar și promoțiile periodice, care te-ar putea interesa. În plus, datele tale personale ne vor ajuta să îți oferim o experiență personalizată pe site-ul nostru și pe platformele online pe care ne promovăm conținutul: Facebook, Instagram.

Cum folosim datele personale.
Este important să reții fapul că folosim datele tale numai în cazul în care avem acordul tău. Mai jos îți explicăm toate tipurile de date pe care le colectăm și modul în care le vom folosi:

Adresa de email

Vom folosi adresa ta de email pentru a-ți trimite newslettere articole noi de pe blog, precum și promoțiile pe care noi le avem periodic sau cu invitatii la evenimentele noastre.

Prenumele și Numele

Vom folosi prenumele și numele pentru a personaliza email-urile pe care ți le trimitem.

Numărul de telefon

Folosim numărul de telefon pentru a te putea contacta legat de programaile facute in salonul nostru.

Datele despre browser/IP/dispozitiv

Folosim datele despre browser/IP/dispozitiv pentru a afla cum accesezi site-ul nostru și a stabili ce schimbări ar trebui să facem, pentru ca tu să ai o experiență cât mai plăcută pe site-ul nostru și a găsi cât mai ușor informațiile pe care le cauți.

Concluzie

Ne-am asigurat că tu nu vei fi obligat să ne furnizezi niciun fel de date, atunci când intri pe site-ul nostru. 

Partajarea datelor personale
Datele tale nu vor fi vândute niciodată către terțe părți. În cazul în care gwsconcept.ro colecteaza informații pentru un partener, va fi nevoie de acordul tău direct pentru colectarea datelor, iar prelucrarea acestor informații se va face în baza unor cotracte ce conțin clauze de confidențialitate.

Mesajele de marketing
În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin email, newslettere ce contin cele mai noi articole are noastre, dar și mesaje de marketing.

Dezabonare de la newsletter

Te poți dezabona de la newsletterele noastre în orice moment, prin trimiterea unui email către noi, în care să soliciți dezabonarea la office@gwsconcept.ro . Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maximum 48h de la primire.

Push Notification
Folosim push notification pentru că vrem să îți oferim articole sau promoții pe care le considerăm de interes pentru tine. Aceste notificări vor ajunge la tine numai după ce te abonezi la ele din browser-ul tău. 

Adresarea utilizatorilor prin publicitate online
Desfășurăm campanii de publicitate online pentru a te informa despre produsele sau serviciile noastre și/sau despre articolele publicate pe acest site sau pe blog.

În acest scop, folosim Facebook, Instagram, Adwords precum și mai multe tehnici de adresare a utilizatorilor în cadrul campaniilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Folosirea cookie-urilor
Site-ul gwsconcept.ro foloseste cookie-uri. Mai multe informatii despre cookie-uri găsești aici.

Drepturile tale în contextul GDPR
Iată care sunt drepturile tale în contextul colectării și prelucrării datelor.

Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele tale;
Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine;
Dreptul de a cere modificarea datelor pe care le avem despre tine;
Dreptul de a cere ștergerea datelor pe care le avem despre tine;
Dreptul de a cere oprirea trimiterii de mesaje de marketing către tine;
Dreptul de a cere trimiterea datelor tale personale către tine sau către un alt operator;
Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor tale, către organele abilitate.
Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții. Pentru orice întrebări în acest context, te rugăm să ne trimiți un email la adresa office@gwsconcept.ro.

17. COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca GWS să colecteze informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, GWS va putea stoca anumite informații despre UTILIZATOR/CLIENT. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută GWS să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. GWS recomandă UTILIZATORILOR / CLIENȚILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Puteţi accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site, accesând linkul corespunzător: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.

 

18. INFORMAȚII PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, CLIENȚII vor avea în vedere următoarele:

       -CLIENȚII au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

       - Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile Administrației Publice Locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;